Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 744 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sieger de Boer (wed.)
Geertje Oest
Anske de Jong (wed. wordt verpleegd)
Neeltje de Boer

Adres: Haulerwijk 488 = 593

Gecontroleerd