Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 745 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Roelof Lezwijn
Otto Lambertus Landman
Rommert Bosma
Berend Veenstra (boerenknecht)
Sietske van der Ploeg (dienstbode)

Adres: Haulerwijk 489 = 594

Gecontroleerd