Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 746 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Annegje Bakker (onderwijzeres)

Adres: Haulerwijk 594a

Gecontroleerd