Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 751 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Aaltje de Boer
Klaasje Bruins (onderwijzeres)

Adres: Haulerwijk 492b = 599

Gecontroleerd