Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 753 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jacob Bruinsma
Kornelis van der Laan
Jan Wierda
Anna Maria Elisabeth van der Heide (dienstbode)
Hendrik Pomper

Adres: Haulerwijk 494 = 601

Gecontroleerd