Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 754 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Grietje van der velde
Janke Lezwijn
Bontje de Boer
Jantje Halbertsma
Bontje de Boer
Antje van der Ploeg
Baukje Knol (dienstbode)
Ieke Jantina Terpstra (dienstbode)

Adres: Haulerwijk 495 = 602 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd