Woningkaarten Ooststellingwerf – Haulerwijk, scan 762 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Coöp. Stoom Zuivelfabriek

Adres: Haulerwijk 500 = 607

Nog niet gecontroleerd