Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 1 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Annigje Doek (wed. K. Dooren)
Hendrik Dooren
Jeltje Doek
Franke Mulder

Adres: Oosterwolde 1 (Houtwal 22)

Gecontroleerd