Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 2 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ruurd de Jong
Luitzen Kleiker

Adres: Oosterwolde 1a (Houtwal 21)

Gecontroleerd