Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 10 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Dijkstra
Gerrit Zijlstra
Poppe Stienstra
Pietje Wijbrands (schoonmoeder)

Adres: Oosterwolde 5 (Houtwal 12)

Gecontroleerd