Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 14 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrikje Dongstra (Wed. Jan Hessels)
Jacob Toering
Berend Hofman
Klaas Nijholt
Hendrik van der Wal
Albert Mulder
Ype Peper
(woning afgebroken)

Adres: Oosterwolde 7 = 9 (Houtwal 9)

Gecontroleerd