Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 18 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries Cats
Gerrit de Vos
Geert Oosterloo
Geert Hendriks Nijenhuis
Abele Cuperus
Johannes Kuiper
Hendrikje Bosma (wed. Roelof van Nijen)

Adres: Oosterwolde 9 = 13 (Houtwal 5)

Gecontroleerd