Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 21 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gerritje Hoogenberg
Tijs Visser
Dina de Jong
Geert Hoonstra

Adres: Oosterwolde 12 = 16 (Houtwal 2)

Gecontroleerd