Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 22 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Janke Folkerts Bosma (wed. Andries Jelles van der Veen)

Adres: Oosterwolde 13 = 17 (Houtwal 1)

Gecontroleerd