Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 29 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Mattje van der Velde (naar Hw. 421b)
Korneliske Veenstra (van Hoornsterzwaag 146)
Lamkje Dam (van naar Kortezwaag 242)
Adriana Koopmans (van Akkrum C 68)
Baukje Wester (wed. Sjoerd Visser)
Aaltje Visser
Antje Haak
Sipke de Hoop

Adres: Oosterwolde 18a = 23 (Statoinsstr. 11)

Gecontroleerd