Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 30 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Trijntje van der Broek
Hendrikje Vondeling (wed. Jannes van Weperen / schoonmoeder)

Adres: Oosterwolde 19 = 24 (Stationsstr. 13)

Gecontroleerd