Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 34 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gerrit Zijlstra
Age Knossen
Thomas Baas
Gerrit Jansen
Wietze Hof
Hendrik Dooren

Adres: Oosterwolde 21 = 27 (Statoinsstr. 19)

Gecontroleerd