Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 54 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Elisabeth de Boer (wed. Meine Bergsma)
Elisabeth Bergsma
Grietje Bergsma (en gezin)

Adres: Oosterwolde 386 = 46 (Snellingerdijk 1)

Gecontroleerd