Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 55 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik de Vries
Thijs Merkuur

Adres: Oosterwolde 38c = 47 (Snellingerdijk 3)

Gecontroleerd