Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 56 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Evert Wind
Hendrik Postma

Adres: Oosterwolde 38d = 48 (Snellingerdijk 5)

Gecontroleerd