Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 57 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: (Openbare Lagere School)

Adres: Oosterwolde 38e = 49 (Snellingerdijk 7)

Gecontroleerd