Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 58 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Schaafstra
Pieter Wieling

Adres: Oosterwolde 39 = 50 (Snellingerdijk 9)

Gecontroleerd