Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 59 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjibbe Bouma
Pieter Bos
Lammert van der Veen

Adres: Oosterwolde 39I = 51 (Snellingerdijk 11)

Gecontroleerd