Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 62 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Christina Elisabeth Verra (dienstbode)

Adres: Oosterwolde 53 (Snellingerdijk 15) (1e vervolgkaart)

Gecontroleerd