Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 64 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Thomas Bosma
Thomas Brouwer
Douwe van der Wal
Hendrik Schaafstra
Jochum Thalen

Adres: Oosterwolde 42 = 55 (zie vervolgkaart)

Gecontroleerd