Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 65 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Haanstra (vader)

Adres: Oosterwolde 55 (Snellingerdijk 19)

Gecontroleerd