Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 68 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter Wieling

Adres: Oosterwolde 44 = 57 (Snellingerdijk 23)

Gecontroleerd