Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 69 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tietje Overdijk

Adres: Oosterwolde 45 = 58 (Snellingerdijk 25)

Gecontroleerd