Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 70 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Kuiper
Rink van den Bos
Lubbertus Jansma

Adres: Oosterwolde 46 = 59 (Snellingerdijk 27)

Gecontroleerd