Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 77 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaas Fopma
Evert Jilderda
Albert Jan van der Iest

Adres: Oosterwolde 52 = 65 (Snellingerdijk 37)

Gecontroleerd