Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 79 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gepke Veldkamp
Hendrik Betten
Piertje Bosma
Hendrikje Betten
Rommert Jan Veensma
Antonia de Jong
Tjeerd van der Duin
Roelof Drenth

Adres: Oosterwolde 53 = 66 (Snellingerdijk 39) (1e vervolgkaart)

Gecontroleerd