Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 85 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Katharina Eitens (wed. Klaas Sikkema)

Adres: Oosterwolde 68a

Gecontroleerd