Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 87 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Meine Stelling

Adres: Oosterwolde 57aI = 70

Gecontroleerd