Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 108 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries Hoogeveen
Jeltje Antje Riemersma
Geertje Riemersma
Hendrik Hofman
Andries Hoogeveen
Jan Jelle Post
Meine Stelling
Marten Graafstra

Adres: Oosterwolde 69 = 88 (vervolgkaart)

Gecontroleerd