Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 109 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Anna de Jong
Fokke Blaauwbroek (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 88 (vervolgkaart)

Gecontroleerd