Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 117 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jeltje Antje Riemersma
Hendrik Betten
Aaltje Russchen
Andries Hoogeveen
Pieter Hof

Adres: Oosterwolde 71 = 93

Gecontroleerd