Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 120 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pietje Brouwer (wed. Pieter Brouwer)

Adres: Oosterwolde 72-II = 96

Gecontroleerd