Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 131 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjeerd van der Duin
Johannes Schurer
Lykele van Veenen
Harm Gorter

Adres: Oosterwolde 104

Gecontroleerd