Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 135 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaas Dominicus van Knijff
Hendrik Kuitert (dorsmachinehouder)

Adres: Oosterwolde 107a

Gecontroleerd