Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 139 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Stelling
Teye Euverman
Klaas Hofman
Klaas Nijholt

Adres: Oosterwolde 80 = 109

Gecontroleerd