Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 145 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Daniƫl Bonne (onderwijzer)
Jacob Haveman (admin.ambtenaar op bureau gemeentewerken)
Jacobus Verburg (ambt.rijksbelasting)

Adres: Oosterwolde 83a = 114 (Snellingerdijk 38)

Gecontroleerd