Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 146 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Meintje van der Lei (dienstbode)

Adres: Oosterwolde 83b = 115 (Snellingerdijk 36)

Gecontroleerd