Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 148 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Roelof Oosterwijk
Hendrik Martijn
Ebbing Kiestra

Adres: Oosterwolde 83Ia = 117 (Snellingerdijk 28)

Gecontroleerd