Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 152 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jantje Dorenbos (zuster)

Adres: Oosterwolde 83a = 119 (Snellingerdijk 20)

Gecontroleerd