Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 161 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: NN (wed. Willem Harmens Hoogenberg)
Fettje Andries Hoogenberg
Douwe van der Wal
Katharina Eitens (wed. Klaas Sikkema)
Rinke Pluim
Jacobus Lem
Roelof Kroes
Klaas Nijholt

Adres: Oosterwolde 90 = 126 (zie vervolgkaart)

Gecontroleerd