Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 162 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries Oppers
Egbert Jager

Adres: Oosterwolde 126 (vervolgkaart)

Gecontroleerd