Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 173 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wimke Pieters Witvoet (wed. Rinke Jans Haanstra)
Pieter Haanstra
Jan de Vries

Adres: Oosterwolde 101 = 136

Gecontroleerd