Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 175 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje Sjoerds Cats (wed. Hendrik Willems Veldkamp)

Ritske Koopstra
Albert Mulder
Dirk Langhout

Adres: Oosterwolde 103 = 138

Gecontroleerd