Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 179 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wietze Jager

Adres: Oosterwolde 139a

Gecontroleerd