Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 181 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Willem van der Veen
Jan Koopmans
Jan Hofman
Harm Werkman
Marten Mulder
Wiebe Hofman
Harmen Jacob Donker
Pieter Hof

Adres: Oosterwolde 106 = 141 (zie vervolgkaart)

Gecontroleerd